Błędy komunikacyjne w firmie

Błędy komunikacyjne w firmie

Nie od dziś wiadomo, że umiejętność rozmowy i wspólnego rozwiązywania problemów to sprawy kluczowe dla właściwego funkcjonowania każdej firmy. Jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie skutkować będą kłopotami, które z kolei przyczynią się do obniżenia firmowej efektywności w działaniu. Takiemu niekorzystnemu obrotowi wypadków można jednak zapobiec, stosując kilka prostych zasad firmowego współżycia. Przeczytasz o nich w naszym tekście lub pod adresem: https://jirasolutions.pl/4-bledy-komunikacji-wewnetrznej-w-firmie/.

Po pierwsze: postawa partnerska

Zarząd danego przedsiębiorstwa posiada ostatnie słowo we wszystkich kluczowych kwestiach – to oczywiste. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że opinie szeregowych pracowników powinny być bagatelizowane czy wręcz całkowicie pomijane. Często zdarza się przecież, że dany pracownik, przesiadujący całymi dniami nad projektem, posiada lepszy wgląd w techniki realizacji zadań niż członkowie zarządu. Powinni oni więc każdorazowo wsłuchiwać się w oddolne propozycje zmian i usprawnień. Niejednokrotnie okaże się, że intuicje pracowników były słuszne i pożądane.

Po drugie: prawdomówność

Kłamstwo i przemilczanie tematów niewygodnych to czynniki zabójcze dla prawidłowego funkcjonowania każdej firmy. Na krótką metę mogą one przynosić oczekiwane efekty, w dłuższej perspektywie przyczyniają się jednak wyłącznie do komunikacyjnego chaosu. Członkowie zarządu nie mają prawa zatajać przed pracownikami niepokojących czy wręcz alarmujących danych, nie powinni też przemilczać przewagi konkurencji. Z drugiej strony, należałoby także wymagać od nich szczerości w ocenianiu pracowników: jeśli ktoś wykonuje swoje zadania w sposób niewystarczający, osiągając kiepskie wyniki, prawdopodobnie oczekiwałby od szefostwa rzetelnej oceny i wskazówek na przyszłość. Nagłe zwolnienie, bez wcześniejszych znaków ostrzegawczych, potrafi bardzo nieprzyjemnie zaskoczyć nawet najtwardszych pracowników.

Po trzecie: konkrety

Ten punkt wydaje się niezmiernie istotny dla osiągania założonych w firmie celów. Nie wystarczy ogólna wizja zadań oraz zdawkowy opis projektów do wykonania. Każdy pracownik powinien wiedzieć dokładnie, co ma robić i w jakiej kolejności. Oczywiście, nie oznacza to, że nie wymaga się od niego osobistej inicjatywy – codzienne ustalanie własnych priorytetów to pracowniczy obowiązek. Trudno jednak zaprzeczyć, że bez naszkicowanego odgórnie planu działania wszystko prędzej czy później stanie się nieczytelne i wręcz niewykonalne. Zarząd firmy powinien zatem dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć pracownikom przejrzystą listę zadań do realizacji.

Po czwarte: odpowiednie kanały komunikacji

Nawet najlepsza wola wszystkich członków firmy okaże się niewystarczająca, jeśli przedsiębiorstwo stosuje kiepskie środki wewnętrznej komunikacji. Tutaj z pomocą przyjść może JIRA Solutions, profesjonalna platforma biznesowa do zarządzania przepływem informacji w firmie. JIRA nie tylko usprawni kontakt między zarządem a pracownikami, lecz także sprawi, iż jakość owych kontaktów będzie lepsza niż kiedykolwiek. Dzięki JIRA można odzyskać kontrolę nad cyrkulacją dokumentów, kartotekami pracowników oraz listą rzeczy do wykonania.

Back to Top