Czym jest PIT?

Czym jest PIT?

Początek nowego roku, to także zakończenie starego roku kalendarzowego. i podatkowego! Tak, magiczny czas rozliczania podatku, wpłacania składek wszystkim przypomina o obowiązkach obywatelskich oraz o surowych karach stosowanych przez przedstawicieli urzędów skarbowych, którzy zarówno mogą działać w oparciu o przepisy prawa karno-skarbowego, jak i specjalnych przepisów podatkowych. Brak deklaracji może wiązać się ze sporą karą, a utajenie dochodów skutkować może koniecznością zapłacenia 75% podatku od nieujawnionych dochodów oraz poniesienia finansowej kary administracyjnej.

Czym jest PIT?

Wiele osób, nawet po szkole traktuje deklarację PIT jako coś niesamowicie enigmatycznego i nieprzystępnego. PIT jest deklaracją podatkową, dotyczącą jednego z najważniejszych podatków bezpośrednich: podatku dochodowego. Więcej na ten temat można przeczytać m.in. na tej stronie: http://ksiegowy.gliwice.pl/czym-jest-pit/.

Na temat tego podatku wiele się mówi: przez środowiska lewicowe stosowany jest jako bat na zbyt zamożnych obywateli, z kolei środowiska neoliberalne i konserwatywne oponują za likwidowaniem tegoż podatku, jako swoistej „kary za przedsiębiorczość i pracowitość”. Opinie są bardzo mocno podzielone i abstrahując od tych różnic należy jednoznacznie przyznać, iż podatek dochodowy może nastręczać pewnych nieprzyjemności, szczególnie gdy wystąpią błędy w trakcie jego rozliczania. Tych błędów można jednak próbować uniknąć poprzez wdrożenie właściwych praktyk postępowania.

Jak dobrze rozliczyć PIT?

Nieocenioną pomocą dla laików podatkowych okazać się może wykwalifikowana księgowa Glwice, która zajmuje się realizacją tychże działań związanych z poprawnym rozliczeniem podatku. Biura rachunkowe oraz indywidualne praktyki księgowych cieszą się bardzo dużą popularnością w przedsiębiorstwach, gdzie taka formuła samozatrudnienia pozwala istotnie ograniczyć koszty korzystania z obsługi księgowej na wysokim poziomie.

Samodzielne rozliczenie podatku może być bardzo trudne, szczególnie że dużo ludzi nie wie dokładnie czym jest PIT. Wciąż Urzędy Skarbowe muszą urządzać akcje wypełniania PIT-ów z petentami, aby zminimalizować błędy i ograniczyć tym samym stres ze strony podatników oraz nawał pracy całkowicie niepotrzebnej dla urzędu skarbowego. Podatek dochodowy jest niesamowicie łatwo policzyć, a rozliczany jest na podstawie odpowiedniego typu deklaracji PIT, najczęściej są to deklaracje PIT-36, PIT-37 etc. Wszystkie te deklaracje tyczą się podatku dochodowego, a więc należności wynikającej z powiększenia stanu posiadania.

Każda deklaracja podatkowa PIT powinna być złożona najpóźniej ostatniego dnia roboczego kwietnia. Niewywiązanie się z tego obowiązku może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, przede wszystkim wezwań urzędowych oraz kar finansowych. Za zatajenie dochodów grozi kara administracyjna (grzywna) oraz podatek od nieujawnionych dochodów w kwocie 75%! Ma to być ograniczeniem dla nieuczciwych praktyk w zakresie wzbogacania się bez podzielenia się z suwerenem!

Na jakiej podstawie rozlicza się PIT?

Na podstawie innych deklaracji PIT. Pracodawca musi przekazać pracownikowi do końca lutego deklarację PIT-11, na której znajdują się informacje na temat dochodów uzyskanych w ubiegłym roku podatkowym, wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz pozostałych składek: ZUS, chorobowe, zdrowotne, ubezpieczenie rentowe etc.

Dane z uzyskanych od pracodawców oraz innych instytucji (np. giełd papierów wartościowych) formularzy wprowadzane są do określonego zeznania i następnie podsumowywane w celu finalnego podliczenia podatku. Pamiętajmy, że w podliczeniu pomóc zawsze może księgowa Glwice!

Kwota wolna!

Należy pamiętać, iż dochód poniżej 8000 PLN nie podlega opodatkowaniu i całość wpłaconych na poczet podatku zaliczek jest zwracana. Powyżej 8000 tysięcy złotych ulega stopniowej regresji ta kwota, aby wynieść finalnie 3091 złotych dla zarabiających rocznie powyżej 13 tysięcy złotych! Jest to prosta zasada. Każdy z płacących podatek PIT uzyska zwrot podatku odpowiadającego opodatkowanej kwocie 3091 zł i więcej w przypadku mniej zarabiających! Jak widać, sprawy podatkowe wcale nie są tak skomplikowane!

Back to Top