Profesjonalne oprogramowanie dla sieci sklepów

Profesjonalne oprogramowanie dla sieci sklepów

Administracja sklepami stacjonarnymi i sklepem internetowym zrzeszonymi w ramach jednej sieci nie jest niczym łatwym. Szczególnie trudne jest stworzenie jednakowych warunków obsługi, zagwarantowanie tych samych cen oraz bieżąca kontrola wszystkich punktów sprzedażowych. Całe szczęście istnieje specjalne oprogramowanie dla sieci sklepów – http://positiveretail.pl/poznaj-positive-retail/ – które zrewolucjonizowało zarządzanie w handlu.

Jeden program, wiele zastosowań

Specjalistyczne programy dla sieci sklepów integrują w sobie wszystkie elementy nadzoru i zarządzania w ramach:
– sklepów stacjonarnych,
– sprzedaży internetowej,
– punktów dystrybucji i magazynów,
– działów marketingów,
– działu księgowego,
– central regionalnych i krajowych.

Znaczenie systemów w sklepach stacjonarnych

Dzięki integracji systemu informatycznego z siecią centrali możliwe jest bieżące monitorowanie wyników sprzedażowych. Menadżer sklepu oraz centrala wiedzą, jakie są aktualne obroty, które towary cieszą się największą popularnością. Systemy pozwalają na bieżąco weryfikować poziom cen, oceniać stan magazynu i tym samym szybko kreować listy potrzebnego zapotrzebowania. Pełna automatyzacja i optymalizacja pozwalają podnosić jakość obsługi oraz ograniczać nadużycia i straty finansowe. Szczególnie istotna jest eliminacja błędów w transakcjach na kasie, wyeliminowanie kradzieży przez pracowników oraz zaprzestanie nadużywania zniżek i przyznawanych rabatów klientom.
Oprogramowanie dla sieci sklepów umożliwia monitorowanie wyników poszczególnych pracowników, czego efektem jest przyznawanie precyzyjnie wyliczonej indywidualnej premii pracowniczej. Równie istotne jest to z punktu widzenia planowania obsady personalnej na szczególnie wymagające okresy sprzedażowe.

Integracja w ramach funkcji sklepu internetowego

Nie mówi się o tym wiele, niemniej jednak bardzo często brakuje współpracy pomiędzy sklepami stacjonarnymi a sprzedażą internetową. Centralny system nadzoru i zarządzania pozwala idealnie zintegrować te dwa wymiary sprzedaży, co pozwoli poprawić wizerunek marki oraz zachęcić klientów do odwiedzania zarówno sklepów internetowych, jak i punktów sprzedaży stacjonarnej.
Dzięki realizowanym live przepływom magazynowym możliwe jest przesyłanie towarów pomiędzy sklepami oraz w ramach całej sieci magazynowej i sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy klient korzysta ze sklepu internetowego, czy stacjonarnego to może mieć pewność, że otrzyma pożądany produkt.

Rola oprogramowania w centrali

Specjalistyczne oprogramowanie dla sieci sklepów pozwala centrali na pełne zarządzanie każdym sklepem. Monitorowane są wyniki pracowników, średnie wartości sprzedaży oraz zainteresowanie poszczególnymi produktami. Wszystkie informacje przekazywane są do analityków sprzedaży, marketingu oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości możliwa jest zdalna kontrola, łącznie z wykorzystaniem zainstalowanego w sklepie monitoringu.

Widać, jak informatyzacja zmienia oblicze handlu, czyniąc go bardziej przyjaznym klientom oraz łatwiejszym do zarządzania.

Back to Top