Szkolenia BHP Katowice – co warto o nich wiedzieć?

Szkolenia BHP Katowice – co warto o nich wiedzieć?

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika, powinien on je przejść przed przystąpieniem od obowiązków zawodowych. Jakie tematy poruszają szkolenia BHP Katowice oraz z jaką częstotliwością należy je przeprowadzać? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do najnowszego wpisu.

Obowiązkowe szkolenia BHP – z czego to wynika?

Obowiązek szkolenia BHP w Katowicachhttp://jared.pl/szkolenia-bhp-katowice/ – oraz w innych miastach na pracodawcę nakłada polskie prawo. To właśnie przepisy nakazują pracodawcy przeprowadzić szkolenie, zanim nowy pracownik przystąpi do pracy. Podczas szkolenia uzyska on niezbędne informacje o specyfice stanowiska, występującym ryzyku oraz tym, jakie kroki należy podjąć w przypadku zagrożenia.

Co więcej, nie tylko wstępnie szkolenia są obowiązkowe. Niezbędne są też szkolenia okresowe, które mają na celu sprawdzenie oraz zaktualizowanie wiedzy pracowników z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Takie szkolenia organizuje się minimum raz na 5 lat.

Szkolenia, które muszą przejść pracownicy

• Instruktaż wstępny ogólny – ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielu szkoleniowców w ich trakcie wykorzystuje materiały dydaktyczne, by ułatwić uczestnikom przyswojenie wiedzy.
• Instruktaż wstępny stanowiskowy – różny rodzaj prac na odmiennych stanowiskach naraża pracownika na wiele niebezpieczeństw. Aby ich uniknąć, należy przeprowadzić nie tylko ogólne szkolenie, ale też szkolenie stanowiskowe.
• Szkolenia okresowe – przeprowadza się je dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych. Spotkanie ma na celu odświeżyć wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak udokumentować odbycie wstępnego szkolenia z zakresu BHP?

W zależności od rodzaju szkolenia BHP w inny sposób odnotowuje się obecność pracownika. Jeśli pracownik odbył instruktaż wstępny lub stanowiskowy, to musi potwierdzić na piśmie swoją obecność. Oprócz tego ten fakt musi zostać odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Z kolei szkolenie okresowe musi zawierać imię i nazwisko pracownika, miejsce, datę odbycia szkolenia oraz podpis pracownika. Prócz wyżej wymienionego oświadczenia pracodawca musi zadbać też o to, by w aktach osobowych pracownika znalazła się wypełniona „karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Szkoleń nie powinno traktować się tylko jak obowiązku

Szkolenia, niezależnie od tego, czy mówimy o okresowych, instruktażach stanowiskowych czy ogólnych, mają na celu ochronę życia i zdrowia. Należy o tym pamiętać i wybierać szkoleniowców, którzy rzetelnie i w ciekawy sposób przeprowadzą szkolenie. Nic też dziwnego w tym, że szkolenia BHP są obowiązkiem. Warto tutaj wspomnieć, że ignorowanie tego obowiązku może być karalne, w szczególności w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś wypadku.

Interesują Cię szkolenia BHP w Katowicach? Skontaktuj się z firmą JARED – to zespół doświadczonych szkoleniowców.

Back to Top